Kuşaklar boyunca süregelen başarılı işbirliğimizin ölçüsü müşterilerimizin hizmetlerimizden duydukları memnuniyettir.

Arkan & Ergin 50 yılı aşan başarılı geçmişinin deneyimi ile, sanayi ve hizmet sektöründeki işletmelere vergi, bağımsız denetim, kurumsal finansman ve uzmanlaşmış danışmanlık hizmetleri sunmaktadır.
 
Başlangıçta Avrupa merkezli bir yapılanma olan, kısa sürede hızla gelişen ve bugün 45’den fazla ülkede 130’u aşkın ofisi ile 5 kıtaya yayılan, kişi ve kurumlara yarattığı özel çözümler ile tanınan JPA International, Türkiye’de 2009 yılından itibaren hizmetlerini Arkan & Ergin ile sunmayı tercih etmiştir.


JPA International ile Arkan & Ergin’in sadece hizmetleri örtüşmekle kalmayıp hizmet anlayışları da örtüşmektedir. Bizi tercih eden müşterilerimiz ile her biri konusunda uzman şirket ortakları seviyesinde iletişim sağlanır.


JPA International ve Arkan & Ergin hedeflerinize doğru ilerlerken birikimleriyle yanınızda olacaktır.


 

 
Haberler

Duyuru No 2014/76
Bazı Alacakların 6552 Sayılı Kanun Kapsamında Yeniden Yapılandırılmasına Dair Genel Tebliğ (Seri No: 2) Yayımlanmıştır

Duyuru No 2014/75
E-DEFTER UYGULAMASININ MAHİYETİ VE İŞLEYİŞİ-ARİF BAŞER SUNUM

Duyuru No 2014/74
2015 Hesap Döneminde Tutulması Gereken Yasal Defterler ve Defterlerin Tasdik İşlemleri İle İlgili Hatırlatma

BFS 2014/06
Torba Yasa Olarak Adlandırılan 6552 Sayılı Kanun'un Vergi Mevzuatıyla İlgili Maddeleri Hakkında

BFS 2014/05
Sigorta Şirketlerindeki Sovtaj Bedellerinin BSMV Karşısındaki Durumu

BFS 2014/04
2014 Yılı Gelir Vergisi Beyanı (2013 Takvim Yılında Elde Edilen Gelirler İçin)

Sirküler No 2013/03
Bazı Kanunlar İle 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Resmi Gazete’de Yayımlanmıştır

Sirküler No 2013/02
27.05.2013 Tarih ve 2013/4763 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Yüksek Kalorili Kömür Üretimine İlişkin Yatırımlar 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Yürürlüğe Konulan Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın 17. Maddesine Göre Teşvik Uygulamalarından Yararlanabilecektir

Sirküler No 2013/01
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Avustralya Hükümeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşmasının ve Eki Protokolün Onaylanması Hakkında Bakanlar Kurulu Kararı Yayımlanmıştır
© 2012 Arkan & Ergin Member of JPA International - All rights reserved. Yasal | Gizlilik