Deneyim ve uzmanlaşma yıllarca süren disiplinlerarası çalışmanın değerli bir sonucudur. Sunduğumuz tüm hizmetlerde, bunu somut olarak hissedeceksiniz.

Refik Arkan
Galatasaray ve Atatürk Erkek Lisesi’nde gördüğü öğrenimden sonra, İstanbul İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi’ni bitirerek 1977’de Hesap Uzmanı oldu. 1980-1984 yılları arasında İstanbul Defterdarlığı’nda Bakan adına detaşe olarak görev yaptı. Katma Değer Vergisi Yasası’nın çıkarılmasında önemli katkıları oldu. Daha sonra özel bir şirketler grubunun Genel Koordinatörlük görevini üstlendi. Arkan & Ergin’in kurucularından olan Refik Arkan, İstanbul Yeminli Mali Müşavirler Odası’nın kuruluşunda da görev aldı. 1990’dan bu yana, Yeminli Mali Müşavir olarak çalışmalarını sürdürmektedir.

Haberler

Duyuru No 2017/66
Serbest Bölgelerde Türk Lirası İle Yapılacak Ödemelere İlişkin Karar

Duyuru No 2017/65
Vergi Usul Kanunu Sirküleri/95

BFS 2017/03
2017 Yılı Gelir Vergisi Beyanı (2016 Takvim Yılında Elde Edilen Gelirler için)

BFS 2017/02
Bazı Menkul Kıymet Kazançlarının Vergilendirilme ve Beyan Esasları Rehberimiz Hakkında

BFS 2017/01
2017 Yılı için Değişen Hadler ve Tutarlar
© 2012 Arkan & Ergin Member of JPA International - All rights reserved. Yasal | Gizlilik