Türkiye'de olduğu gibi dünyada da vergi ile olan tüm sorunlarınızda, vergi danışmanlığı hizmeti veriyoruz.
Okan Coşgun
2008 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nden mezun oldu. Giriş sınavında başarı göstererek 03.04.2009 tarihinde Hesap Uzmanları Kurulu’nda Hesap Uzman Muavinliğine başladı. 15.01.2015 tarihinde görevinden ayrılarak Arkan & Ergin'e Ortak, Vergi Direktörü olarak katıldı. Vergi mevzuatına ilişkin çeşitli dergilerde çok sayıda makalesi yayınlanan Okan Coşgun, Hesap Uzmanları Derneği Yayınlarına ait “Beyanname Düzenleme Kılavuzu 2014”, “Beyanname Düzenleme Kılavuzu 2015”, “Vergi Dünyasında 500 Soru Cevap (3.Baskı)” ve “Vergi İhtilaflarında Örnek Danıştay Kararları” adlı kitapların hazırlanmasında yazar komisyonunda görev almıştır.  Sınavlarda başarı göstererek Yeminli Mali Müşavirlik belgesi almaya hak kazanmıştır.
Haberler

Duyuru No 2017/66
Serbest Bölgelerde Türk Lirası İle Yapılacak Ödemelere İlişkin Karar

Duyuru No 2017/65
Vergi Usul Kanunu Sirküleri/95

BFS 2017/03
2017 Yılı Gelir Vergisi Beyanı (2016 Takvim Yılında Elde Edilen Gelirler için)

BFS 2017/02
Bazı Menkul Kıymet Kazançlarının Vergilendirilme ve Beyan Esasları Rehberimiz Hakkında

BFS 2017/01
2017 Yılı için Değişen Hadler ve Tutarlar




© 2012 Arkan & Ergin Member of JPA International - All rights reserved. Yasal | Gizlilik