Kurumsal Finansman Gurubu, uzman ekibi, yıllara dayalı tecrübesi ve geniş uluslar arası ağıyla özellikle aileler ya da sahipleri tarafından yönetilen şirketlere değer yaratan çözümler sunuyor.

Kurumsal Finansman
MIT, Stanford, Purdue, ETH, ODTÜ, NYU üniversitelerinden mezun yüksek mühendis ve finansçılardan oluşan, Lucent Technologies, Citibank ve Midland Bank gibi kurumsal şirketlerin yanı sıra çeşitli büyüklüklerdeki Türk şirketlerinde üst düzey yöneticilik tecrübesine sahip sekiz kişilik uzman ekibimiz, ancak uluslar arası bir danışmanlık şirketinde bulunabilen tecrübe ve eğitime sahiptir. Partner düzeyinde hizmet verilmesi, konuların sadece rapor çıkarılarak mekanik değil CxO seviyesinde stratejik olarak da değerlenmesini sağlar.

Sirketinizin finansal performansini iyileştirmeye yönelik hizmetlerimiz ve uzun dönemli finansman çözümlerinden yararlanarak, günümüzün değişen ekonomik şartlarına rakiplerinizden daha çabuk uyum sağlayarak onları geride bırakabilirsiniz.

Hizmetlerimiz

▪ Kurumsal Finansman Kitapcığı için buraya tıklayınız

Arkan&Ergin Kurumsal Danışmanlık JPA Corporate Finance International – CFI AG kurucu üyesidir
JPA International bünyesinde M&A konusunda uzmanlaşmış bir finansal danışmanlık grubu olarak kurulmuş olan CFI AG, amaçlarını gerçekleştirmeleri için yurtiçi ve uluslararası piyasalarda müşterilerinin işlemlerine destek vermektedir.
 
Corporate Financial International’s M&A uzmanları birleşme ve satın almaların her safhasında aile ve sahibi tarafından yönetilen şirketlere danışmanlık verme yetkinlik ve tecrübeye sahiptirler.
 
CFI AG’s M&A konusundaki en önemli avantajı JPA’nın uluslararası global ağına erişimidir.
Merkezi Almanya bulunan, bütünleşik bir arama ve koordinasyon birimine sahip olarak müşterilerimize uluslararası bir kapsam verebilecek şekilde en iyi şekilde organizeyiz. 9 ülkede 150den fazla muhabir ofisimizle hizmetinizdeyiz.
 
Daha fazla bilgi için: www.cfiag.com
Haberler

Duyuru No 2017/47
KDV İade Alacaklarının ÖTV Borçlarına Mahsuben İadesini Düzenleyen 13 Seri No.lu KDV Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Resmi Gazetede Yayımlandı

Duyuru No 2017/46
Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 298) ve Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 480) Yayımlandı

Duyuru No 2017/45
7020 Sayılı Kanun Kapsamında Gümrük Alacaklarının Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Tebliğ Resmi Gazetede Yayımlandı

BFS 2017/03
2017 Yılı Gelir Vergisi Beyanı (2016 Takvim Yılında Elde Edilen Gelirler için)

BFS 2017/02
Bazı Menkul Kıymet Kazançlarının Vergilendirilme ve Beyan Esasları Rehberimiz Hakkında

BFS 2017/01
2017 Yılı için Değişen Hadler ve Tutarlar
© 2012 Arkan & Ergin Member of JPA International - All rights reserved. Yasal | Gizlilik